Tamflexの貯蔵庫

やる気のない備忘録

codeIQ 2796

codeiq.jp

期待値を計算すればよい
{\displaystyle
E_T=\frac{-(T-1)+\sum_{i=T}^{N}i}{N}+\frac{T-1}{N}E_T\\\\
\therefore
E_T=\frac{2(1-T)+(T+N)(N-T+1)}{2(N+1-T)}
}
あとはargminなので以下のように簡略化できる.

p [*1..n=eval(*$<)].max_by{|t|(n-t).to_f*(n+t-1)/(n+1-t)}