Tamflexの貯蔵庫

やる気のない備忘録

2016-03-07から1日間の記事一覧

aoj 0078

魔方陣 | Aizu Online Judge やるだけ int main() { int n; while(cin>>n,n) { vector<vector<int> > T(n,vector<int>(n,0)); int k=1, x=n/2+1, y=n/2; while(k<=n*n) { while(T[x][y]!=0) { x = (x+1)%n; y = (y-1)%n; y = y<0? y+n : y; } T[x][y] = k; x = (x+1)%n; y = (</int></vector<int>…

aoj 0077

ランレングス | Aizu Online Judge やるだけ int main() { string s, t = ""; while(cin >> s) { int i = 0; while(i < s.size()) { if(s[i]=='@'){REP(j,s[i+1]-'0')t+=s[i+2];i+=3;} else{t+=s[i];i++;} } cout << t << endl; t = ""; } return 0; }

aoj 0076

宝探し | Aizu Online Judge 久々の投稿 複素数を使うと以下のような漸化式になる あとはやるだけ int main() { int n; complex<double> T[1001]; T[0] = 0.0; T[1] = 1.0; FOR(i,2,1000) T[i] = complex<double>(1.,1./sqrt(i-1))*T[i-1]; while(cin >> n, n!=-1) { printf(</double></double>…